Föreningen S.M.U.R.F.

1986 grundades musikföreningen SMURF (Svedala Musikers Unga
RockFörening). Föreningen grundades av ungdomar i Svedala Kommun som ville ha någonstans att vara och göra det de älskade mest, att musicera och sprida kultur. Under ett antal år fick föreningen kämpa hårt för att få en egen lokal och efter diverse demonstrationer, påtryckningar och tv-debatter, fick musikföreningen äntligen sin kära Gamla Brandstation.

Lokalen invigdes med den egenkomponerade musikalen Nattviol som drog fullt hus under flera månader och början på någonting fantastiskt fick sin start.

Sedan dess har Gamla Brandstationen och den verksamhet som bedrivits här varit en av de starkaste och viktigaste kulturbärarna i Svedala Kommun. Arrangemangen har växlat under åren, men verksamhet för barn, ungdomar och människor med LSS-stöd samt musicerande har alltid varit i fokus.

Föreningen har dock varit och är så mycket mer än en kulturarrangör.
Gamla Brandstationen är en plats där unga människor ”hittar hem”, där
unga människor finner en extrafamilj, där unga människor får vara sig
själva, där människor får lära sig ta ansvar, blomma ut och bli goda
samhällsmedborgare.

Gamla Brandstationen är en plats där vi tror på kraften i människan, vi tror på att man med gemensamma krafter och vilja kan göra exakt vad man vill.

Förutom de tusentals arrangemang vi levererat under snart 40 år, är vi ännu mer stolta över de fantastiska människor som vi på något sätt varit med och format. Människor med goda värderingar, människor som alltid vill gott, människor som aldrig slutar kämpa, människor som alltid ger av sig själva, människor som alltid står vid din sida och sist med inte
minst människor som tror på mänskligheten.

Bli medlem:

Vårt Bankgiro-konto är 5789-3117

Betala in 40 kr om du vill bli stödmedlem, eller 100 kr om du vill bli aktiv medlem.
Glöm inte att ange namn, adress och vilket år du är född.

Galleri