Våra arrangemang – vårterminen 2018
Senast uppdaterad 2018-04-16.      Med reservation för ändringar.
Konsert

 

Information om konserter läggs
ut på vår Facebook-sida.
SommarRockstävlingen
FINAL
Fredag 4/5
Kl 19.30
40 kr
Läs mer här
Disco för åk F-2 Fredag
Kl 18.30-20.30
20 kr (medlemmar 10 kr)
9/2   9/3   6/4
Disco för åk 3-6 Fredag
Kl 19-22
25 kr (medlemmar 15 kr)
23/3   20/4

Omsorgsdans

Söndag
Kl 14-16
50 kr (inkl kaffe och kaka)

28/1 – Prime time
25/2 – Diamantorkestern
25/3 – Prime time
22/4 – Diamantorkestern
20/5 – Diamantorkestern

Club Pub Lördag
Kl 21-01
OBS! Endast för medlemmar
i Föreningen Club Pub

3/2   17/2   3/3   17/3
14/4   28/4   12/5

Årsmöte i S. M. U. R. F. Måndag 19/3
kl 19