Våra arrangemang –vårterminen 2020
Senast uppdaterad 2020-03-27.      Med reservation för ändringar.

På grund av det rådande läget med Covid-19, och regeringens beslut att förbjuda folksamlingar över 50 personer så kommer S.M.U.R.F att ställa in alla sina evenemang tills vidare. Vi följer noga alla politiska beslut som tas och kommer att uppdatera så fort vi hör något nytt.