Våra arrangemang
Senast uppdaterad 2023-09-13.      Med reservation för ändringar.
Disco  

Information om våra discon hittar du
på vår Facebook-sida.

Konsert  

Information om våra konserter hittar du
på vår Facebook-sida.

Funkisdans

Söndag
Kl 14-16
50 kr (inkl kaffe och kaka)

17/9 – Diamantorkestern
15/10 – Lasson
12/11 – Diamantorkestern
10/12 – Jonas Almqvist